หน่วยที่ 1 วิทยาศาสตร์น่ารู้

หน่วยที่ 2 ร่างกายของเรา

หน่วยที่ 3 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

หน่วยที่ 4 แสงและเงา

หน่วยที่ 5 สารรอบตัว

หน่วยที่ 6 หินและซากดึกดำบรรพ์